Kutu yan yüzeylerini kuvvetlendirmek, istifleme dayanımını sağlamak 

amacıyla kullanılan koli türüdür.