Koli içlerinde, palet köşelerinde, değişik malzemelerin korunmasında kullanılan 

sıkıştırılmış levhadır.